Strata Pendant
Strata Pendantby Eurofase
$76 - $92
SALE
  Compare
Tassone LED Pendant
Tassone LED Pendantby Eurofase
$158 - $164
SALE
  Compare
Block Pendant
Block Pendantby Eurofase
$128
SALE
  Compare
Cronos Pendant
Cronos Pendantby Eurofase
$300
SALE
  Compare
Flute Pendant
Flute Pendantby Eurofase
$126
SALE
  Compare
Tenor Pendant
Tenor Pendantby Eurofase
$128
SALE
  Compare
Sliver Pendant
Sliver Pendantby Eurofase
$128 - $218
SALE
  Compare
Laso Pendant
Laso Pendantby Eurofase
$144
SALE
  Compare
Serena Pendant
Serena Pendantby Eurofase
$146
SALE
  Compare
Tala Pendant
Tala Pendantby Eurofase
$148
SALE
  Compare
Sano Pendant
Sano Pendantby Eurofase
$148
SALE
  Compare
Groove Mini Pendant
Groove Mini Pendantby Eurofase
$160 - $190
SALE
  Compare
Lucent Pendant
Lucent Pendantby Eurofase
$170 - $210
SALE
  Compare
Tubo Pendant
Tubo Pendantby Eurofase
$226 - $368
SALE
  Compare
Loop Pendant
Loop Pendantby Eurofase
$240
SALE
  Compare
Ariella Pendant
Ariella Pendantby Eurofase
$460
SALE
  Compare