Chromos Pendant
Chromos Pendantby Eurofase
$194 - $396
  Compare
Braiden Mini Pendant
Braiden Mini Pendantby Minka Lavery
$104 - $179
SALE
  Compare
Boulder Pendant
Boulder Pendantby Access
$94 - $160
  Compare
Primed Pendant
Primed Pendantby Golden Lighting
$109 - $129
SALE
  Compare
Orwell Pendant
Orwell Pendantby Golden Lighting
$95 - $145
SALE
  Compare
Della Pendant
Della Pendantby Eurofase
$122 - $158
  Compare
Dixon Pendant
Dixon Pendantby Golden Lighting
$105 - $165
SALE
  Compare
Altima Pendant
Altima Pendantby Eurofase
$184 - $236
  Compare
Academy Pendant
Academy Pendantby Sea Gull Lighting
$87 - $265
SALE
  Compare
Joel Pendant
Joel Pendantby Astro Lighting
$201 - $259
  Compare
Laito Pendant
Laito Pendant by Seed Design
$220 - $360
  Compare
Ithaca Pendant
Ithaca Pendantby Astro Lighting
$283 - $377
  Compare
Peyton Pendant
Peyton Pendantby Z-Lite
$270 - $390
  Compare
Eclipse Pendant
Eclipse Pendantby Et2
$168 - $1,158
  Compare